OZONOWANIE
SZKOLENIE ONLINE - INFORMACJE

Absolwentka Wydziału Technologii i inżynierii Chemicznej ATR w Bydgoszczy, z odbytym stażem na Wydziale Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, wieloletni Dyrektor Operacyjny w firmie branży spożywczej, Certyfikowany Specjalista Dezynfekcji Metodą Ozonowania. Koordynator ds. Technicznych sprzedaży i szkoleń "Zakątka Czystości"

konsultant do spraw szkoleń "Manufaktury Czystości" w Krakowie.

                                                                                                                                                                                               Marlena Radwańska

SZKOLENIA REALIZUJE
 

Telefon: 737 171 395

Szkolenie online skierowane jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na szkolenie można w każdej chwili, rozpocząć i zakończyć też w dowolnym terminie. Zgłoszenia proszę przesłać na e-mail: biuro@manufakturaczystosci.com

Uwaga! Zgłoszenie chęci zakupu szkolenia online jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia online.

Zdobądź dodatkową umiejętność bez wychodzenia z domu

Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich bardzo trudna mniej się spotykamy, mamy większe obawy przed kontaktem bezpośrednim z innymi ludźmi. Dla tego idealnym rozwiązaniem jest szkolenie online.  

  • to Ty wybierasz termin szkolenia

  • otrzymujesz około 200 stron fachowo przygotowanej prezentacji multimedialnej

  • masz nieograniczony czas na przyswojenie wiedzy 

  • 2 godziny konsultacji ze szkoleniowcem 

  • otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia

  • i co najważniejsze oszczędzasz pieniądze, cena jest 60% niższa od ceny szkolenia stacjonarnego

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystkie dane, które są potrzebne do wystawienia Certyfikatu ukończenia szkolenia, lub chciałby aby zostały umieszczone na certyfikacie)– oczywiście – adres e-mailowy.

Koszt kursu wynosi 700zł (TERAZ CENA PROMOCYJNA  499zł). Uczestnik wnosi opłatę. Podaje dane niezbędne do przygotowania Faktury.   Dane do przelewu w celu dokonania opłaty zostaną przekazane w mailu po zgłoszeniu chęci zakupu szkolenia.
 

Po uiszczeniu opłaty uczestnik otrzymuje drogą mailową materiały szkoleniowe (ok 200 stron prezentacji w pliku pdf), i kartę egzaminacyjną.

W cenie szkolenia otrzymuje także 2h konsultacji, do wykorzystania przed uzyskaniem certyfikatu. Niewykorzystane w wyznaczonym czasie konsultacje przepadają. W dogodnym dla siebie terminie zapoznaje się z treścią prezentacji. W przypadku pytań kontaktuje się z osobą szkolącą ( dane kontaktowe uzyska po opłaceniu szkolenia), telefonicznie lub e-mailem w celu ustalenia czasu oraz sposobu konsultacji. Już w e-mailu można przedstawić pytania lub niejasności. Konsultacja możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, Skype, komunikator WhatsApp.

Uczestnik wypełnia kartę egzaminacyjną i podpisuje własnoręcznym podpisem. Odesłać można scan, zdjęcia wysłane e-mailem, jako wiadomość MMS, lub pocztą tradycyjną. Po sprawdzeniu karty egzaminacyjnej i otrzymaniu wyniku pozytywnego pocztą elektroniczną oraz na życzenie pocztą tradycyjną wysyłane są Certyfikaty ukończenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE składa się

z następujących etapów

Panel I  -   Ozon i jego właściwości, ozon w atmosferze, wpływ ozonu na człowieka - dopuszczalne stężenia.​

Panel II -   Zastosowanie ozonu w zabiegu ozonowania, dezodoryzacji, dezynfekcji, deakaryzacji, fumigacji, mechanizmy działania 

                   ozonu, SARS CoV-2.

Panel IIIInne zastosowania ozonu.

Panel IVUrządzenia i sprzęt wykorzystywane podczas zabiegu ozonowania, zasada działania generatora ozonu, obliczenia, środki

                   ochrony indywidualnej, BHP podczas pracy z ozonem, przydatne linki.

Panel V  - Ozonowanie etapy przeprowadzania zabiegu, zalecenia przed i po ozonowaniu, protokół po ozonowaniu.

Panel VIKarta egzaminacyjna

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkolenia Online

iPhone w ręku

737 171 395